ซ่อมและอัพเกรด MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

MacBook Pro Touchbar 15-inch Late 2016 เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปี 2016 รุ่นทอปโปรเซสเซอร์ Intel 2.6GHz Core i7 “Skylake” CPU และเมมโมรี่เชื่อมติดในบอร์ด 16GB 2133MHz ไม่สามารถอัพเกรดได้ และฮาร์ดไดรฟ์ก็เชื่อมติดในบอร์ดเช่นกัน 256GB PCIe flash storage จะอัพเกรดได้ตอนที่ซื้อเครื่องเท่านั้น สามารถเลือได้ทั้ง  512, 1TB หรือ 2TB กราฟฟิคจาก ATI ใช้  Radeon Pro 450 กับ 2GB SDRAM.

การเปลี่ยนอะไหล่

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นรายการอะไหล่ที่มีจำหน่าย

บริการล้างเครื่องโดนน้ำ

ทำน้ำหกใส่เครื่อง Mac? เราจะใช้เครือง Ultrasonic ล้างบอร์ด!

บริการซ่อม Logic บอร์ด

Apple บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่? จะดีกว่ามั้ยหากเราซ่อมได้

มีปัญหาซอฟแวร์?

หาก Mac ของคุณหยุดทำงานระหว่างกำลังอัพเดต OSX ? เราช่วยคุณได้

ข้อมูลในเครื่องเต็ม?

เราให้บริการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง

เครื่องร้อน?

เราบริการล้างเครื่องให้เครื่องทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Available part replacements

Display Assembly MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

The display assembly for the MacBook Air 2012 is not the same as the Macbook Air 2013, please make sure to order the correct version! The installation is pretty straightforward. Replacement time is about 30 minutes to 1 hour.

LCD Only MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

This is the LCD only for the Macbook Air 2012/2013 A1465. Due to the complexity of the repair our installation service is 2-3 days. If you want to perform this cheaper display fix, make sure the metal display assembly is not damaged or it will not be possible to install it properly.

Battery for MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

The battery for the Macbook Air 2010/2011 A1370 is easy replacable, you can do it yourself with the included screwdrivers it only takes 5 minutes. If you dont feel secure about installing it yourself you can also plan an appointment with our Tech, he will clean your Mac and replace cooling paste free of charge as well!

Keyboard for MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

The keyboard for the Macbook Air 2010/2011 A1370 is not so easy to replace as it is pop-nailed to the frame. If you have no experience it might be better to let our experience technician do this for you. This repair takes about 1 hour. Of course you can also buy the part from us and do it yourself. Make sure you order the correct keyboard. The UK versions return key is L shaped and does not fit US-Thai keyboard frames!

Trackpad for MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

The trackpad for the Macbook Air 2010/2011 is easy to replace yourself. The replacement will take about 15-30 minutes, The trackpad is accessible after battery removal. Not sure you can do it yourself? Plan an appointment with our repair technician.

Fan for MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

The fan for the Macbook Air 2010/2011 is easy to replace yourself. The replacement will take about 20 minutes. You do need special screw drivers for it to be able to remove it. Alternatively, plan an appointment with our Tech and we will do it for you in 15 minutes of your time.

I/O Board for MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

The I/O board for the Macbook Air 2010/2011 is responsible for 1 USB port, an Audio port and the Magsafe charge port. If you have no audio on your Macbook Air 2010/11, this is the part you need to replace as it holds the audio IC. The replacement is fairly easy but if you have no experience it might be better to plan an appointment with our technician instead.

Important: the 2011 model uses a different I/O board please make sure to order the correct one as our link point to the 2010 model!

Speakers for MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

The speakers for the Macbook Air 2010/2011 are easy replaceable by yourself with the correct screw driver. It will take our technician about 15 minutes of your time. Please make sure if you order it for DIY to order the correct side.

Other parts for MacBook Pro Touchbar 15 inch Late 2016/Mid 2017

If you are looking for other parts for the Macbook Air 2010/2011 like screws, cables, connectors etc., checkout DrMacBookShop.com or visit our office. We stock most of the parts. Just message us before you come so we can make sure we have it available for pickup. In case we don't have a part we can usually source it for you within a few days.

Minimum 3 Month Warranty

Dr. Macbook Thailand provides a minimum of 3 Month up to 5 years warranty on our repairs and replacement products.

Free Checkup

Not sure what is defect? In most cases we can troubleshoot the issue within 15 minutes. We will not only tell you what is wrong, if you are interested, we will also show you what is wrong and what needs to be done try and repair the issue. We have no secrets, you are free to watch our repair anytime.

Fast Turnaround

With the exception of logicboard repairs and LCD replacements most of our repairs will be done on the spot, while you wait!