ซ่อมและอัพเกรด MacBook Pro Touchbar 2016/17

MacBook Pro Touchbar A1706 เปิดตัวในปี 2016 ด้วยโปรเซสเซอร์ Core i5 และ i7 CPU สำหรับเมมโมรี่มีขนาด 8 และ 16GB เป็นเมมโมรี่ที่เชื่อมต่อในบอร์ด ฮาร์ดไดรฟ์ SSD drives มีขนาดที่ 128GB ถึง 512GB ซึ่งเชื่อมในบอร์ดเช่นกัน อัพเกรดหรือถอดออกไม่ได้ trackpad ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นแบบ touch-force trackpad คีย์บอร์ดเป็นแบบ butterfly keyboard คีย์บอร์ดแถวบนสุดจะมีคำสั่งที่ใช้งานแบบ touchbar

การเปลี่ยนอะไหล่

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นรายการอะไหล่ที่มีจำหน่าย

บริการล้างเครื่องโดนน้ำ

ทำน้ำหกใส่เครื่อง Mac? เราจะใช้เครือง Ultrasonic ล้างบอร์ด!

บริการซ่อม Logic บอร์ด

Apple บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่? จะดีกว่ามั้ยหากเราซ่อมได้

มีปัญหาซอฟแวร์?

หาก Mac ของคุณหยุดทำงานระหว่างกำลังอัพเดต OSX ? เราช่วยคุณได้

ข้อมูลในเครื่องเต็ม?

เราให้บริการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง

เครื่องร้อน?

เราบริการล้างเครื่องให้เครื่องทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Available part replacements

Display Assembly MacBook Pro Touchbar 2016/17

The MacBook Pro Touchbar 2016/17 display assembly is pretty difficult to replace. If you take on this job make sure to use a high quality screw driver so you will not destroy the tiny soft screws Apple uses. We can also do this replacement for you in about 30-45 minutes, you can wait for it. Make sure to plan an appointment so we can make sure to stock the display for you.

LCD Only Display MacBook Pro Touchbar 2016/17

LCD Only Display MacBook Pro Touchbar 2016/17 is very difficult to replace and we do not recommend you try it yourself. The time we need for this repair is 2-3 days. If you are very picky it is always better to choose the full factory build display assembly. If you are on a tight budget this might be the best option.

Battery for MacBook Pro Touchbar 2016/17

The Battery for MacBook Pro Touchbar 2016/17 is glued into the frame and therefore difficult to replace without the right tools. If you plan a visit with our repair tech, we can do this job for you in 30-60 minutes!

Keyboard for MacBook Pro Touchbar 2016/17

The Keyboard for MacBook Pro Touchbar 2016/17 is pop nailed to the frame identical to the non touch bar, making replacement a nightmare. It is recommended to let our experienced technician do this job for you. If you still feel confident, grab an keyboard from our webshop! Or, plan a visit and let us do this job for you instead.

Trackpad for MacBook Pro Touchbar 2016/17

The trackpad for the Trackpad for MacBook Pro Touchbar 2016/17 is quite easy to replace with the correct screw drivers. The replacement will take about 15-30 minutes, There is no need to remove the battery like with the older retina's. If you don't want to do it yourself just plan an appointment!

Fan for MacBook Pro Touchbar 2016/17

The fan for the Macbook Air 2010/2011 is easy to replace yourself. The replacement will take about 20 minutes. You do need special screw drivers for it to be able to remove it. Alternatively, plan an appointment with our Tech and we will do it for you in 15 minutes of your time.

USB-C Board for MacBook Pro Touchbar 2016/17

To replace the USB-C ports of the MacBook Pro Touchbar 2016/17 the logic board will have to be removed completely, making this a pretty complex operation. The Type-C ports are prone to corrosion and your Macbook unable to charge is often caused by this. We can replace this part for you in about 1 hour. Book your appointment in advance!

Speakers for MacBook Pro Touchbar 2016/17

It is quite a complex job to replace the speakers for the MacBook Pro Touchbar 2016/17. If you think you are up to the task you can order the parts from our webshop. If you want our technician to do it for you, just plan an appointment with our handy planner.

Other parts for for MacBook Pro Touchbar 2016/17

If you cannot find the part you need in the list above, have a llok in our webshop. here you can find cables, screws and other smaller items. Ofcourse you can also contact us to find the part you need.

Minimum 3 Month Warranty

Dr. Macbook Thailand provides a minimum of 3 Month up to 5 years warranty on our repairs and replacement products.

Free Checkup

Not sure what is defect? In most cases we can troubleshoot the issue within 15 minutes. We will not only tell you what is wrong, if you are interested, we will also show you what is wrong and what needs to be done try and repair the issue. We have no secrets, you are free to watch our repair anytime.

Fast Turnaround

With the exception of logicboard repairs and LCD replacements most of our repairs will be done on the spot, while you wait!