ซ่อมและอัพเกรด MacBook MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

MacBook Pro non Touchbar with 2 Thunderbold 3 ports เป็นรุ่นใหม่ โฉมใหม่สำหรับ MacBook Pro โปรเซสเซอร์ Duo Core i5 Intel Skylake 2GHz CPU และเมมโมรี่เชื่อมติดในบอร์ดที่ 8GB soldered on RAM  1866MHz busspeed ฮาร์ดไดรฟ์ 256GB SSD นั้นสามารถแกะหรือถอดออกได้ ไม่เชื่อมติดในบอร์ด แต่จะใช้ร่วมกันไม่ได้กับรุ่นอื่นๆ เครื่องรุ่นปี 2017 มีโปรเซสเซอร์ Core i7 ให้เลือกเพิ่มขึ้น เมมโมรี่ใช้  busspeed  2133MHz

การเปลี่ยนอะไหล่

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นรายการอะไหล่ที่มีจำหน่าย

บริการล้างเครื่องโดนน้ำ

ทำน้ำหกใส่เครื่อง Mac? เราจะใช้เครือง Ultrasonic ล้างบอร์ด!

บริการซ่อม Logic บอร์ด

Apple บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่? จะดีกว่ามั้ยหากเราซ่อมได้

มีปัญหาซอฟแวร์?

หาก Mac ของคุณหยุดทำงานระหว่างกำลังอัพเดต OSX ? เราช่วยคุณได้

ข้อมูลในเครื่องเต็ม?

เราให้บริการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง

เครื่องร้อน?

เราบริการล้างเครื่องให้เครื่องทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Available part replacements

Display Assembly MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The display assembly for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 is difficult to replace, it needs special screw drivers to be removed. The displays are prone to have cracks in the LCD Cable leading to "backlight staging" and other issues. These cables are not replaceable so the only way to repair it is to replace the complete display assembly. Replacing the LCD only is also an option, but this is even more complicated process. Due to the small price difference we strongly suggest you to replace the complete assembly. Our technician can replace it for you within about 30-45 minutes. Plan your appointment today at any convenient time for you!

LCD Only Display MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

This is the LCD only for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17. This repair is very difficult and if you are picky we strongly advise you to go for a full display assembly. If cost is your main concern, this will be a cheaper version then replacing the display assembly. The back cover of the display can not have any damage though. We do not recommend anyone to try this repair by themselves.

Battery for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The battery for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 is glued inside the frame and therefore difficult to replace. We suggest you to make an appointment with our technician and have it done within 1 hour.

Keyboard for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The keyboard for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 is fixed to the top frame and extremely difficult to replace. We do not suggest you try this repair yourself. Our technician can do this repair for you in 1-2 hours, so why not plan an appointment with our handy online planner?

PS: note there is a keyboard replacement program from Apple for this model. You might want to check first if you are eligible for a free keyboard replacement by Apple.

Trackpad for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The trackpad for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 is user replaceable. If you are a handy person this is something you can do yourself. You will need special screwdrivers to perform the operation though. In case you don't have the necessary skills, feel free to plan an appointment and let our technician do this for you within 30 minutes.

Fans for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The fans for theMacBook Pro Non Touchbar 2016/17 are not easy to replace. When ordering the fan online make sure to order the correct model. Not sure which fan to replace and how to do this? Make an appointment online via our App, link on the right side!

USB-C Board for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The USB-C charge ports for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 are soldered onto the logic board and not replaceable by end-user without soldering skills. If you think you have a problem with the Type-C port (they are easy to corrode) plan a visit with our on-line planner today and have us check it free of charge!

Speakers for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The speakers for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 are difficult to replace by yourself. It needs special screwdrivers and the logic board needs to be removed, a complicated task for the new Mac models. We suggest you plan an appointment with our tech and have him install it for you instead. It takes about 1-2 hours of your time.

SSD drive for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

The SSD drive for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 is removable. They are proprietary and do not fit any other model. They are also extremely difficult to find and at present not easily available in the market.

Other parts for MacBook Pro Non Touchbar 2016/17

If parts for the MacBook Pro Non Touchbar 2016/17 are not listed above, you might be able to find them in our webshop, or, contact us with your question anytime.

Minimum 3 Month Warranty

Dr. Macbook Thailand provides a minimum of 3 Month up to 5 years warranty on our repairs and replacement products.

Free Checkup

Not sure what is defect? In most cases we can troubleshoot the issue within 15 minutes. We will not only tell you what is wrong, if you are interested, we will also show you what is wrong and what needs to be done try and repair the issue. We have no secrets, you are free to watch our repair anytime.

Fast Turnaround

With the exception of logicboard repairs and LCD replacements most of our repairs will be done on the spot, while you wait!