ซ่อมและอัพเกรด MacBook Pro 15-inch

MacBook Pro 15-inch Early 2011/Late 2011/Mid 2012 นั้น มีโปรเซสเซอร์  2GHz Core i5 หรือ i7 Sandy Bridge CPU  2.2 และ 2.3GHz เมมโมรี่มีขนาดเริ่มต้นที่ 4GB อัพเกรดได้สูงสุด 16GB กราฟฟิคจะเป็น internal Intel HD Graphics 3000 และ dedicated AMD Radeon HD 6490M GPU.

การเปลี่ยนอะไหล่

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นรายการอะไหล่ที่มีจำหน่าย

บริการล้างเครื่องโดนน้ำ

ทำน้ำหกใส่เครื่อง Mac? เราจะใช้เครือง Ultrasonic ล้างบอร์ด!

บริการซ่อม Logic บอร์ด

Apple บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่? จะดีกว่ามั้ยหากเราซ่อมได้

มีปัญหาซอฟแวร์?

หาก Mac ของคุณหยุดทำงานระหว่างกำลังอัพเดต OSX ? เราช่วยคุณได้

ข้อมูลในเครื่องเต็ม?

เราให้บริการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง

เครื่องร้อน?

เราบริการล้างเครื่องให้เครื่องทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Available part replacements

Display Assembly MacBook Pro 15-inch 2011/12

This is the complete display assembly for the MacBook Pro 15-inch 2011/12. If the back cover of your display is not damaged, you might be better off replacing only the LCD or the glass. If it is damaged this is the part you will have to replace. The replacement is reasonably easy to do. It will take our technician around 30-60 minutes. You can plan an appointment or buy the part from our webshop and DIY.

LCD Only Display MacBook Pro 15-inch 2011/12

The LCD from the MacBook Pro 15-inch 2011/12 can be replaced. It is not an easy job though you might consider let our technician do this for you. The repair time is 1 - 2 working days. Use our planner to make an appointment so we can make sure we have the part in stock.

Battery for MacBook Pro 15-inch 2011/12

The MacBook Pro 15-inch 2011/12 battery is easy to be replaced by yourself with the included screw drivers. It takes only 10 minutes of your time. Of course we are happy to do this for you as well. Use our planner to make an appointment and be sure we have the part in stock.

Keyboard for MacBook Pro 15-inch 2011/12

The keyboard for the MacBook Pro 15-inch 2011/12 is attached to the frame with over 50 screws and the logicboard and CD-Rom will have to be removed making this a pretty complex repair. Our technician can do this repair within 1-2 hours. When ordering a keyboard, please make sure to order the correct language. If you want us to install it for you, plan an appointment in advance. We will make sure to have the right part in stock and reserve the time to have you up and running in no time!

Trackpad for MacBook Pro 15-inch 2011/12

The MacBook Pro 15-inch 2011/12 trackpad is easily replaceable after removing the battery. It will take you about 10-15 minutes. If your trackpad stopped clicking you can first try to adjust the screw to make it tighter, maybe it will work again without replacement. If you still have to replace it, buy the part from our webshop or let our technician install it for you in no time using our handy online planner.

Fan for MacBook Pro 15-inch 2011/12

The MacBook Pro 15-inch 2011/12 fans are very easy to replace yourself. It will take you 15 minutes of your time with the right equipment. If your mac is making a noise or is overheating it might be time to replace the fans. Make sure to order the correct fan if only one side is defect. You can order this part from our webshop or plan an appointment and let our tech guy figure it out for you.

Magsafe for MacBook Pro 15-inch 2011/12

The MacBook Pro 15-inch 2011/12 MagSafe charge port is difficult to replace as the logic board will have to be removed from the chassis. If your Mac is not charging, first try another charger. If it still doesn't charge it is better to visit our technician to have it checked. It is almost never the MagSafe that is at fault. If your MacSafe port looks burned, it could be a MagSafe issue. We suggest you plan an appointment and have us check it free of charge!

Speakers for MacBook Pro 15-inch 2011/12

The speakers for the The MacBook Pro 15-inch 2011/12 are difficult to replace since the logicboard and CD-Rom drive will have to be removed. The repair time is about 1 hour. If you are up to the job order the parts from our webshop or alternatively plan an appointment with our technician and let us do it for you instead.

SSD drive for MacBook Pro 15-inch 2011/12

If your MacBook Pro 15-inch 2011/12 is slow, upgrading the SATA drive to an SSD drive is the solution. It will make your Mac run like a brand new one! We suggest you move the old 500GB SATA drive to the CDRom slot so it can be used for storage. The new SSD will host OSX and your applications for high-speed use. The time to upgrade your Mac is about 1-3 hours depending on how much data needs to be copied. We install OSX for free if you plan an appointment with our technician.

Other parts for MacBook Pro 15-inch 2011/12

Find all parts for the If your MacBook Pro 15-inch 2011/12 missing in the list above in our webshop. Or just reach out to use via email, phone or messenger to check if we have it in stock.

Minimum 3 Month Warranty

Dr. Macbook Thailand provides a minimum of 3 Month up to 5 years warranty on our repairs and replacement products.

Free Checkup

Not sure what is defect? In most cases we can troubleshoot the issue within 15 minutes. We will not only tell you what is wrong, if you are interested, we will also show you what is wrong and what needs to be done try and repair the issue. We have no secrets, you are free to watch our repair anytime.

Fast Turnaround

With the exception of logicboard repairs and LCD replacements most of our repairs will be done on the spot, while you wait!