By drsmartphoneth / 0 Comments

เครื่อง Macbook Pro ของคุณทำงานช้าและคุณต้องการฟื้นคืนชีพเครื่องแม็คความเร็วดุจจรวดอีกครั้งใช่ไหม เรามีเคล็ดลับดีๆในการทำให้เครื่อง Macbook กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งเหมือนใหม่! ทั้งนี้เครื่อง Macbook รุ่นที่ไม่ใช่หน้าจอเรติน่าทั้งหมดที่ออกมาตั้งแต่ปี 2009-1012 มีตัวเลือกให้ทำการอัพเกรดมากมายที่สามารถนำมาใช้เพิ่มความเร็วให้กับตัวเครื่องได้อีกครั้ง เราจะนำเสนอขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆที่จะช่วยให้ระบบเครื่องของคุณทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งและใช้งานได้ไปอีกหลายปี! CPU: CPU คือหัวใจของระบบ หากเครื่อง Macbook ของคุณเป็นรุ่นเก่า มีความเป็นไปได้ที่เป็นรุ่น Intel DuoCore CPU และหากคุณมีรุ่นที่เก่ากว่านั้นอย่าง Intel Core i5 or i7 ซึ่งเป็นแบบ 2 Cores เช่นกัน ทั้งนี้ CPU ทั้งหมดในเครื่อง Macbook Pro มีค่ามากกว่า 2gHz และอย่างน้อยใช้สเปค Duo Core หมายความว่าระบบปฏิบัติการของเครื่องจะเห็น CPU เป็น 2 หน่วย ดังนั้น  CPU แบบ 2gHz ขึ้นไปจะมีความสามารถในการเปิดการทำงานของซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่เราใช้ อาทิ office, photoshop …