หากเครื่อง iPhone หรือ iPad ของคุณตกพื้นบ่อย เป็นเหตุให้หน้าจอ LCD และหน้าจอ ทัชกรีน เสียหาย ทัชกรีนไม่ได้ คุณจะต้องทำการเปลี่ยนหน้าจอ ทัชกรีน ซึ่งสำหรับเครื่อง iPhone นั้นจะเป็นการเปลี่ยนจอทั้งชุด คือทั้งจอ ทัชกรีน และ LCD ใช้เวลาเปลี่ยนโดยประมาณ 30-60 นาที แต่หากเครื่อง iPad หล่นหน้าจอแตก และคุณยังสามารถใช้งานได้ ทัชกรีน ได้ปกติ ในกรณีนี้ iPad ของคุณจะต้องทำการเปลี่ยนเพียง ทัชกรีน เท่านั้น ระยะเวลาในการเปลี่ยนหน้าจอทัชกรีนใช้เวลา 60-90 นาที ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายของหน้าจอ

อาการของหน้าจอ ทัชกรีน ที่ได้รับความเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่:

– กระจกหน้าจอแตก
– หน้าจอมีรูปภาพปกติ แต่ไม่สามารถ ทัชกรีน ได้ (ซึ่งบางครั้งกระจกไม่ได้รับความเสียหายแต่ chip สัมผัสเสีย)
– กระจกหน้าจอสัมผัสมีรอยร้าวแต่คุณยังมองเห็นภาพปกติ ทัชกรีนได้ปกติ

 

จอแตก